ფასები

იარაღის, ფორმის, დამცავი ნიღბების და ჟილეტების არენდა, აგრეთვე მსაჯის მომსახურება და 100 ვაზნა შეადგენს 30 ლარს ერთ მოთამაშეზე.

დრო შეზღუდული არ არის. ჩვენი დევიზია ”იბრძოლე ბოლომდე!”