წესები


პეინტბოლის ოთხი ძირითადი წესი:

  1. ინსტრუქტორი ყოველთვის მართალია.
    უსაფრთხოების და პატიოსანი თამაშის პრინციპის დაცვისთვის ყველა მოთამაშემ დაუყოვნებლივ უნდა შეასრულოს ინსტრუქტორის მითითებები. 
  2. თამაშის მსვლელობისას ყველა მოთამაშე ვალდებულია ატაროს დამცავი ნიღაბი.
  3. პეინტბოლის მარკერი სათამაშო არ არის. მოთამაშეები ვალდებულნი არიან დაიცვან იარაღთან უსაფრთოდ მოპყრობის წესები.
  4. მოთამაშე რომელსაც თამაშის მსვლელობისას მოხვდა პეინბოლის ბურთულა (და შეღება იგი საღებავით) წევს მაღლა ორივე ხელს და იარაღს, ხმამაღლა აცხადებს რომ მას მოარტყეს და გადის სათამაშო მოედნიდან ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხო ზონაში, სადაც შეუძლია მოიხსნას დამცავი ნიღაბი და შეისვენოს მომდევნო რაუნდის დაწყებამდე.